آموزش Icecrow Citadel

Mimiron
پست: 187
تاریخ عضویت: یک شنبه نوامبر 19, 2017 6:24 pm

آموزش Icecrow Citadel

پستتوسط Mimiron » شنبه ژولای 07, 2018 2:25 am

Icecrown Citadel یکی از Instance های Patch Wrath of The Lich King میباشد که شامل 12 Boss است .

Lord Marrowgar-1
Lady Deathwhisper-2
Icecrown Gunship Battle-3
Deathbringer Saurfang-4
Festergut-5
Rotface-6
Professor Putricide-7
Blood Prince Council-8
Blood-Queen Lana'thel-9
Valithria Dreamwalker-10
Sindragosa-11
The Lich King-12تصویر 1- Lord Marrowgar

Health Point ( جون )

6,972,500 Hp 10 Normal
Hp 10 Heroic 10,458,750
Hp 25 Normal 23,706,500
Hp 25 Heroic 31,376,250

Abilities ( قدرت ها )

تصویر 1-BoneStorm
تصویر 2- Bone Spike Graveyard
تصویر 3- Coldflame
تصویر4- Bone Slice
1- BoneStorm : هر 30 ثانیه Boss بعد از 3 ثانیه Cast شروع به چرخیدن میکنه و این کار تا 30 ثانیه ادامه داره - هر 2 ثانیه با توجه به فاصله Player ها به تمام آنها صدمه میزنه ( فاصله بیشتر = صدمه کمتر) در طول این چرخش 4 بار با سرعت به یکی از Player حمله میکنه و بقیه باید سریعا از اونجا فاصله بگیرند .
2- Bone Spike Graveyard : هر 20 ثانیه Boss بعد از 2 ثانیه Cast یک Player رو با استخوان هاش میگیره و هر ثانیه 10% از HP اون رو کم میکنه تا بمیره .( شما باید استخوان رو بزنید تا از بین بره و دوستتون آزاد شه)
3- Coldflame : هر 8 ثانیه Boss هاله ای از آتش سرد به سمت یکی از Player ها میفرسته و این هاله همین طور مسیرش رو ادامه میده تا یک خط تشکیل میده که ایستادن در این آتش سرد مساوی با از دادن 6000 از Hp شما در ثانیه است . ( Player ها باید سریعا از این آتش سرد فاصله بگیرند )
4- Bone Slice : هنگامی که Boss در حال زدن Target خود است امکان دارد ضربه ای سنگین به او و نزدیک ترین Player کنار او بزند که این ضربه مساوی با 2 ضربه معمولی است . ( همیشه 2 تانک باید در کنار هم این Boss رو بگیرند تا این صدمه حاصل از این ضربه بین آنها تقسیم شود )

تفاوت های بین Normal و Heroic
1- Coldflames زمان طولانی تری باقی میمانند و صدمه بیشتری وارد میکنند
2- در طول چرخش Boss شروع به Cast کردن Bone Spike Graveyard میکند


تصویر 2- Lady Deathwhisper

Health Point ( جون )

3,346,800 Hp 10 Normal
Hp 10 Heroic 6,693,600
Hp 25 Normal 13,387,200
Hp 25 Heroic 26,774,400

Abilities ( قدرت ها )


Phase (1,2)

تصویر1- Death and Decay


Phase (1)

تصویر 2- Shadow Bolt
تصویر 3- Mana Barrier
تصویر 4- Dark Empowerment
تصویر 5- Dark TransformationPhase (2)

تصویر 1- Frostbolt
تصویر 2- Frostbolt Volley
تصویر 3- Summon Vengeful Shade
تصویر4- Touch of Insignificance

Phase (1,2)
1- Death and Decay : هر 20 ثانیه Boss قسمتی از زمین رو مسموم میکنه و ایستادن در آن باعث از دست رفتن 4500 تا از Hp شما در ثانیه میشه . ( بعد از دیدن قسمتی از زمین که مسموم شده سریعا از اون خارج بشید )


Phase (1)
1- Shadow Bolt : در طول Phase 1 همیشه Boss بعد از 2 ثانیه Cast یک Player رو با جادوی سایه هدف قرار میده و 11,812 از HP اون رو کم میکنه .( راهی برای فرار از این جادو نیست فقط باید سریعا Hp اون Player پر بشه )
2- Mana Barrier : بعد از شروع مبارزه Boss دور خودش سپری از انرژی مانا تشکیل میده و تا زمانی که مانای Boss تموم نشه اون صدمه نمیبینه . ( هنگامی که مانای Boss تموم بشه و سپر از بین بره وارد Phase 2 میشین )
3- Dark Empowerment : بعد از شروع مبارزه Boss تعدادی از سربازان خودش رو فرا میخونه که به کمکش بیان بعد از مدتی یکی از آنها که جادوگر هستند رو انتخاب میکنه و به اون قدرت میده که باعث میشه جادو های اون به همه صدمه بزنه و شما دیگه قادر به Intrrupt کردن اون نباشید . ( همیشه سربازان فرا خوانده شده را سریع نابود کنید قبل از این که آنها توسط Boss قدرت بگیرند )
4- Dark Transformation : بعد از شروع مبارزه Boss تعدادی از سربازان خودش رو فرا میخونه که به کمکش بیان بعد از مدتی یکی از آنها که مبارزان Melee هستند رو انتخاب میکنه و به اون قدرت میده که باعث میشه که ضربات اون 200% بیشتر به شما صدمه وارد کنه . ( همیشه سربازان فرا خوانده شده را سریع نابود کنید قبل از این که آنها توسط Boss قدرت بگیرند )


Phase (2)
1- Frostbolt : در Phase 2 هر 10 ثانیه Boss بعد از 2 ثانیه Cast روی Target خود ، اون رو با جادوی یخ هدف قرار میده و 37,000 از HP اون رو کم میکنه و سرعت اون رو هم 50% کاهش میده .( بسیاری از Hero ها قابلیت متوقف کردن این جادو رو دارند که معمولا به Intrrupt معروفه )
Frostbolt Volley -2 : هر 20 ثانیه Boss تمام Player هارو با جادوی یخ هدف قرار میده و به تمام اونها 13200 صدمه وارد میکنه و سرعت اونا رو هم 50% کاهش میده. ( Player ها باید سریعا بعد از این جادو Hp پر بشن )
3- Summon Vengeful Shade : هر 20 ثانیه Boss یک روح رو فرا میخونه این روح بعد از اومدن شروع به حرکت کردن سمت یکی از Player ها میکنه و بعد از برخورد منفجر میشه و 20000 از Hp اون کم میکنه .( کسی که روح به سمت اون میره باید از اون فرار کنه بعد از مدتی روح از بین میره )
4- Touch of Insignificance : در Phase 2 هر 15 ثانیه Boss روی Target خود جادویی میزند که باعث میشود Threat اون 20% کم بشه .( در حالت Normal بعد از


تفاوت های بین Normal و Heroic
1- Boss رو در حالت Heroic نمیتوانید Taunt کنید
2- در Phase 2 هم Boss به فرا خواندن سربازان ادامه میدهد
3- روح های فراخوانده در صورت برخورد با Player به همه صدمه میزنند
4- 1 نفر در 10Man و 3 نفر در 25Man برای 10 ثانیه به فرمان Boss درمیانتصویر Icecrown Gunship Battle -3


Health Point ( جون )

Hp 10 Normal -
Hp 10 Heroic -
Hp 25 Normal -
Hp 25 Heroic -

کشتی شما

1- 2 دستگاه توپ جنگی در 10Man و 4 تا در 25Man
1- Cannon Blast
2- Incinerating Blast
2- Muradin Bronzebeard یا High Overlord Saurfang

کشتی مقابل

1- Muradin Bronzebeard یا High Overlord Saurfang
2- Skybreaker Sorcerer یا Kor'kron Battle-Mage
3- Skybreaker Mortar Soldier یا Kor'kron Rocketeer
4- Skybreaker Rifleman یا Kor'kron Axethrower
5- Skybreaker Sergeant یا Combat Kor'kron Sergeant
6- Skybreaker Marine یا Combat Kor'kron Reaver


کشتی شما

1- Cannon (توپ جنگی) :
تصویر 1- Cannon Blast : هر شلیک 1000 از Hp کشتی حریف کم میکند و 6 تا 10 حرارت ایجاد میکند .
تصویر 2- Incinerating Blast : تمام حرارت ایجاد شده رو یکجا به صورت یک گلوله آتشی شلیک میکنه و 1000 + حرارت جمع شده به کشتی دشمن صدمه میزنه .2- Muradin Bronzebeard یا High Overlord Saurfang :
تصویر 1- Battle Fury : هر ضربه ای که به دشمن بزند 5% قدرتمند تر میشود .
تصویر 2- Cleave : هر 6 ثانیه ضربه ای به تمام دشمنانی که جلوش وجود دارند وارد میکنه به اندازه 120% ضربات معمولی .
تصویر 3- Rending Throw : اگر از دشمن دور باشد سلاح خودش رو به سمت اونا پرتاب میکنه که 3990 از Hp دشمن کم میکنه و باعث میشه برای مدت 18 ثانیه هر 2000 تا از Hp دشمن هر 2 ثانیه کم بشه .

کشتی مقابل

1- Muradin Bronzebeard یا High Overlord Saurfang :


تصویر 1- Battle Fury : هر ضربه ای که به دشمن بزند 5% قدرتمند تر میشود .
تصویر 2- Cleave : هر 6 ثانیه ضربه ای به تمام دشمنانی که جلوش وجود دارند وارد میکنه به اندازه 120% ضربات معمولی .
تصویر 3- Rending Throw : اگر از دشمن دور باشد سلاح خودش رو به سمت اونا پرتاب میکنه که 3990 از Hp دشمن کم میکنه و باعث میشه برای مدت 18 ثانیه هر 2000 تا از Hp دشمن هر 2 ثانیه کم بشه .


2- Skybreaker Sorcerer یا Kor'kron Battle-Mage : این نوع از مبارزان در کشتی دشمن هستند و پس از 5 ثانیه شروع به تولید یخ میکنند و باعث میشوند که توپ های شما قادر به شلیک نباشند و حرارت جمع شده توپ هارو 0 میکنند.
تصویر 1- Below Zero : ابرهایی با بارش برف به روی توپ های شما ظاهر میشوند باعث میشوند آنها نتوانند شلیک کنند و حرارت جمع شده رو 0 میکنند . ( تا زمانی که آن جادوگر زنده باشد توپ های شما یخ زده باقی می مانند )


3- Skybreaker Mortar Soldier یا Kor'kron Rocketeer : این مبارزان در لبه ی پشتی کشتی دشمن مستقر میشوند و شروع به پرتاب موشک به کشتی شما میکنند .
تصویر 1- Rocket Artillery : موشک هایی از سمت کشتی دشمن به سمت شما شلیک میشوند که هنگام برخورد 7700 از Hp شما و کشتی شما کم میکنند .


4- Skybreaker Rifleman یا Kor'kron Axethrower : این مبارزان تیرانداز دشمن هستند که لبه ی جلوی کشتی مستقر میشوند و شروع به شلیک به سمت شما میکنند .
تصویر 1- Shoot : تیری توسط تیراندازان دشمن به سمت شما شلیک میشود که 4200 صدمه به شما میزند .
تصویر 2- Hurl Axe : تبری توسط تیراندازان دشمن به سمت شما پرتاب میشود که 4200 صدمه به شما میزند .
تصویر 3- Burning Pitch : مشعل هایی به سمت کشتی شما پرتاب میکنند که باعث آتش گرفتن کشتی میشود و صدمه زیادی به کشتی شما میزند .


5- Skybreaker Sergeant یا Combat Kor'kron Sergeant : اینان فرماندهان دشمن هستند که با تعدادی از سربازان خود به کشتی شما حمله میکنند .
تصویر 1- Bladestorm : جنگجو برای 6 ثانیه شروع به چرخیدن دور خود میکند و طوفانی با سلاح خود ایجاد میکند و تمام کسانی که اطراف او باشند صدمه وارد میکند .
تصویر 2- Wounding Strike : ضربه ای سنگین 2 برابر ضربات معمولی به دشمن وارد میکند و باعث میشود تا 10 ثانیه 25% کمتر Heal بشین .
تصویر 3- Desperate Resolve : بعد از اینکه جنگجو صدمه دید خشمگین میشود و سرعت ضربه زدن او 60% افزایش پیدا میکند .


6- Skybreaker Marine یا Combat Kor'kron Reaver : این سربازان معمولی هستند که با فرمانده خود به کشتی شما حمله میکنند .
تصویر 1- Desperate Resolve : بعد از اینکه جنگجو صدمه دید خشمگین میشود و سرعت ضربه زدن او 60% افزایش پیدا میکند .


همه ی سربازین دشمن بعد اینکه وارد مبارزه میشوند تجربه کسب میکنند و درجه میگیرند
تصویرتفاوت های بین Normal و Heroic
1- موشک ها بعد از برخورد 7 یارد شما رو به عقب پرت میکنند
2- کشتی دشمن Hp بیشتری نسبت به کشتی شما دارد
3- جادو گران دشمن Hp بیشتری دارند
تصویر Deathbringer Saurfang-4

Health Point ( جون )

8,785,350 Hp 10 Normal
Hp 10 Heroic 12,299,490
Hp 25 Normal 31,376,250
Hp 25 Heroic 43,926,752

Abilities ( قدرت ها )

تصویر 1- Blood Link
تصویر 2- Blood Power
تصویر 3- Blood Nova
تصویر 4- Boiling Blood
تصویر 5- Call Blood Beast
تصویر 6- Frenzy
تصویر 7- Mark of the Fallen Champion
تصویر 8- Rune of Blood
تصویر Resistant Skin -91- Blood Link : تمام قدرت های این Boss و موجوداتی که احظار میکنه اگر باعث صدمه دیدن Player ها بشه به Boss انرژی میده ، به الاوه هر ضربه ای که به Targete خود بزند 1 انرژی میگیرد .
2- Blood Power : هر 1 انرژی که Boss میگیره 1% قویتر و بزرگتر میشه .
3- Blood Nova : خون یکی از Player ها توسط Boss به جوش میاد و روی تمام Player های نزدیک او میپاشه باعث میشه خون آنها شروع به جوشیدن کنه . ( در این مبارزه همه باید با فاصله از هم بایستند )
4- Boiling Blood : کسانی که خونشون شروع به جوشیدن میکنه هر 3 ثانیه 9500 تا از HP خود رو از دست میدن و این تا 24 ثانیه ادامه داره .
5- Call Blood Beast : هر 40 ثانیه موجوداتی وحشتناک به کمک Boss میان و هر ضربه ای که به Player ها وارد میکنند Boss قدرتمند تر میشه . ( Player هایی که از دور میزنند باید سریعا این موجودات رو از بین ببرند )
6- Frenzy : وقتی HP به 30% میرسه Boss خشمگین میشه و سرعت ضربه زدن اون 30% افزایش پیدا میکنه . ( BloodLust برای این قسمت باید نگه داشته بشه )
7- Mark of the Fallen Champion : هربار که انرژی Boss به 100 برسه یکی از Player هارو انتخاب و تمام انرژی خودش رو مصرف میکنه و جادویی روش میندازه که هربار موفق به زدن کسی بشه اون Player هم 6,300 از Hp خودش رو از دست میده . در صورتی که این Player بمیره 5% از Hp Boss پر میشه .
8- Rune of Blood : روی Target خود جادویی میزند ، هربار که موفق به زدن او بشود 6000 از دشمن کم میکند و 10 برابر به Hp خودش اضافه میشود . (بعد از این که Tank اول این جادو رو خورد باید Tank بعدی Boss رو بگیره و نگه داره )
Resistant Skin -9 : موجودات فراخوانده شده توسط Boss از پوست زخیمی برخوردارند که این باعث میشه از ضربات و جادو های دسته جمعی 95% و از سَم ها 70% کمتر صدمه ببینند .


تفاوت های بین Normal و Heroic
1- زمان Enrage شدن Boss به 6Min کاهش پیدا میکنه
2- 5 ثانیه بعد از ظاهر شدن موجودات Boss کل Player ها برای 10 ثانیه 80% کند میشوند
3- اگر کسی که Mark of the Fallen Champion روش افتاده بمیره 20% از Hp Boss پر میشه
4- موجودات فراخوانده شده اینقدر قدرتمند هستند که با 1 ضربه هرکسی رو به جز Tank میکشند
5- انرژی که Boss دریافت میکنه 2 برابر بیشتر میشهتصویرFestergut-5

Health Point ( جون )

9,412,875 Hp 10 Normal
Hp 10 Heroic 13,666,100
Hp 25 Normal 40,440,500
Hp 25 Heroic 52,293,752

Abilities ( قدرت ها )

تصویر 1- Gas Spore
تصویر 2- Gaseous Blight
تصویر 3- Inhale Blight
تصویر 4- Pungent Blight
تصویر 5- Vile Gas
تصویر 6- Gastric Bloat
تصویر 7- Gastric Explosion1- Gas Spore : هر 18 ثانیه Boss روی 3 نفر از بازیکنان بمب های سمی می اندازد که بعد از 12 ثانیه منفجر میشوند و برای 10 ثانیه به تمام بازیکنان اطراف آنها 2,050 آسیب در هر ثانیه وارد میکند اما باعث میشود بازیکنان به سم موجود در هوا عادت کنند و 25% کمتر از آن آسیب ببینند .
2- Gaseous Blight : بعد از شروع نبرد Boss گازی سمی درون محوطه پخش میکند که به تمام Player ها هر 2 ثانیه 3,075 آسیب میبینند .
3- Inhale Blight : هر 15 ثانیه یک بار Boss مقداری از گاز مسموم درون محوطه را جذب میکند و باعث قدرتمند شدن و سرعت ضربات او به مقدار 25% میشود .
4- Pungent Blight : بعد از 1 دقیقه از شروع نبرد Boss گاز های جمع کرده را یکجا تخلیه میکند و 45,100 آسیب به هر بازیکن میزند .
5- Vile Gas : گاز موجود در هوا باعث مسمومیت بعضا از بازیکنان و بالا آوردن آنها میشود که 5 ثانیه به طول می انجامد و در طول این مدت Hero از دسترس بازیکن خارج میشود ، در صورتی که کسی اطراف آن بازیکن باشد او نیز مسموم و 5 ثانیه از دستری خارج میشود .
6- Gastric Bloat : کسی که Boss در حال زدن اوست هر 10 ثانیه مقداری از گاز های پخش شده توسط Boss را تنفس میکند که باعث قدرتمند شدن ضربات او به مقدار 10% میشود و این امر تا 100% ادامه پیدا میکند .
7- Gastric Explosion : کسی که Boss را گرفته اگر بیش از حد از این 'hc تنفس کند و به قدرت 100% برسد منفجر میشود و باعث مرگ همه میشود .


تفاوت های بین Normal و Heroic
1- پروفسور ، سازنده این موجود وحشتناک که از بالا نبرد را مشاهده میکند هر 15 ثانیه 1 بار شیشه ای حاوی معجونی سمی به روی یکی از بازیکنان پرت میکند که بعد از برخورد باعث منفجر شدن و کاهش سرعت شما ، سرعت ضربات شما و سرعت ساخت جادو های شما به مقدار 250% میشود .
2- زمان خشمگین شدن ( Enrage ) شدن این Boss 4 دقیقه است .

بازگشت به “آموزشهای تکنیکی”

چه کسی حاضر است؟

کاربران حاضر در این انجمن: کاربر جدیدی وجود ندارد. و 1 مهمان